شیعیان مژده كه از پرده برون یار آمد /عسكرى پورنقى مظهر دادار آمد /نام نیكوش حسن، خوى حسن، روى حسن /باب مهدى زمان كاشف الاسرار آمد
مسابقات فوتبال مدرسه
مسابقات فوتبال مدرسه
بازدید پایه پنجم وششم از کارخانه زمزم
بازدید پایه پنجم وششم از کارخانه زمزم
اردوی آشنایی با مشاغل پیش دبستانی
اردوی آشنایی با مشاغل پیش دبستان
اردوی آشنایی با مشاغل پیش دبستان

دپارتمان زبان انگلیسی

Pirooz

اجرایی

Pirooz

فرهنگی و تربیت بدنی

Pirooz

آموزش

Pirooz
 • برنامه جلسات آموزشی وپایه ای آموزگاران با اولیاء:

  1- پایه دوم                      سه شنبه 93/10/16              ساعت 14:30 تا  16 

  2- پایه اول وسوم               سه شنبه 93/10/23               ساعت 15 تا   16:30  

  3- پایه پیش دبستانی           چهارشنبه 93/10/24               ساعت 15 تا  16:30 

  4- پایه چهارم                   پنجشنبه  93/10/25               ساعت 12 تا   13

 • برگزاری جشن میلاد نبی اکرم حضرت محمد(ص) در روز پنجشنبه 93/10/18

 • برگزاری مرحله نهایی مسابقات احکام-اذان

  زمان:روز یکشنبه 93/10/21

 • برنامه جلسه اولیای پنجم:

  کلاس پنجم دو(5/2)

  زمان:چهارشنبه 93/11/01 (ساعت 15-16:30)

  کلاس پنجم یک(5/1)

  زمان:شنبه 93/11/04 (ساعت 15-16:30)