منو آکاردئونی

درود و مهر


مطابق تقويم اجرايى ، آخرين كارنامه ترميك ( ترم ٥ و ٦ ) به همراه كتب مربوطه امروز سه شنبه مورخ ٩٦/٢/٢٦ به زبان آموزان عزيز تحويل داده شد.


در انتها از همراهى شما بزرگواران كمال تشكر را داريم .


دپارتمان زبان مجموعه مدارس ابتدايى سلام ( مناطق ١ و ٣ )

درود و مهر

 

خداى منان را شاكريم كه در روزهاى پايانى سال تحصيلى ٩٥-٩٦ موفقيت چشمگير پيش دبستانى هاى عزيزمان در حيطه يادگيرى زبان انگليسى كه بسيار سخت و طاقت فرسا نيز بود را شادمانه به تماشا نشسته ايم .


بدين وسيله به اطلاع مى رسانيم ، امروز سه شنبه مورخ ٩٦/٢/٢٦ كتب و كارنامه ترميك ( ترم ٦ ) به زبان آموزان نازنينمان تحويل داده شد.


شايان ذكر است ، آخرين سطح از سطوح هفت گانه Jolly Phonics در پايگاه تابستانى آموزش داده خواهد شد. در انتها از همراهى سبز شما بزرگواران كمال تشكر را داريم .

 

مديريت دپارتمان زبان مجموعه مدارس ابتدايى سلام ( مناطق ١ و ٣ )

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانيم ، امروز شنبه مورخ 95/11/16  کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح 4 F&F  خانم مولاییبه زبان آموزان عزیز تحویل گردید .
***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان مجموعه دبستان های سلام

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانيم ، امروز چهار شنبه مورخ 95/11/13٢  کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح 1 F&F  خانم ارجمندی به زبان آموزان عزیز تحویل گردید .
***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان مجموعه دبستان های سلام

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانيم ، امروز چهارشنبه مورخ 95/11/13  کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح 3 F&F  خانم غفاری به زبان آموزان عزیز تحویل گردید .
***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان مجموعه دبستان های سلام


آرشیو