تب

با سلام امروز پسران گل من این فعالیت ها را انجام دادند:

کامل کردن کلیشه ها و ادیت کردن و ساخت ابزار کاهنده . و آموزش برداشت گل از روی سطح کار

با سلام

امروز پسران گل من این فعالیت ها رو انجام دادند:

طراحی اتد با موضوع مشترک برای ساخت کلیشه های گلی و ساخت بیسکوییت گلی برجسته

با سلام

امروز پسران گل من این فعالیت ها را انجام دادند:

کار با گل .هوا گیری . ساخت کلیشه


آرشیو